Kansainvälistymisen vaikutus näkyy työmarkkinoilla

Suomalainen yhteiskunta on kansainvälistynyt etenkin parin viime vuosikymmen aikana huomattavasti. Tämä näkyy niin maahamme saapuvien ulkomaalaisten kuin ulkosuomalaisten määrässä. Globalisaatio liittyy keskeisesti opiskelu- ja työmahdollisuuksiin ja vaikka uutisissa keskitytään usein vain pakon edessä kotimaansa jättäviin, kuljettavat erilaiset tehtävät ja projektit ihmisiä ympäri maailmaa myös täysin vapaaehtoisesti.
Aikaisemmin ulkomaille lähdettiin projektiluontoisesti tai määräaikaisesti diplomaateiksi, lähetystyöntekijöiksi, merille, kehitysyhteistyötehtäviin tai hanttihommiin. Vuosikymmenten saatossa käytännöt ovat muuttuneet ja lentomatkustamisen arkipäiväistymisen seurauksena maailma on tietyllä tapaa pienentynyt.

Seuraavien rivien kuluessa pyrimme pohdiskelemaan kansainvälistymisen ja työmarkkinoiden välistä murrosta, joka vaikuttaa satojentuhansien suomalaisten elämään. Tilastojen mukaan (2017) ulkomailla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista valtaosa mieltää ulkomailla asumisensa väliaikaiseksi.

Työmarkkinoiden murros

Enää harva suunnittelee työuraa yhden ja saman työnantajan leivissä. Tämä johtuu osittain olosuhteiden pakosta, sillä pätkätyöt ja trendikäs diginomadismi ovat vakiinnuttaneet paikkansa työkulttuurin luontevina osa-alueina. Muutos ei ole tietenkään pelkästään myönteinen asia, sillä työmarkkinoiden murros on tuonut mukanaan myös uudenlaisia epävarmuuksia.

Tietoliikenneyhteyksien ja teknologisen kehityksen ansiosta maailma on pienentynyt huomattavasti ja etätöitä voi paiskoa jopa toisesta maanosasta käsin. Yhä harvempi työskentelee eläkevirassa säännöllisine työaikoineen ja työnkuva on laajentunut työvoimapoliittisten murrosten seurauksena monella alalla.

Startup-yritykset ovat saaneet viime vuosien aikana jalansijaa ja Suomi on näyttänyt kykynsä teknologian ja innovaatioiden saralla. Mahdollisuuksia nähdään tällä hetkellä etenkin ympäristö- ja energiasektoreiden parissa. Yrittäminen kiinnostaa aiempaa enemmän, sillä työllisyyspoliittisilla linjauksilla pyritään lisäämään itsenäisen tekemisen houkuttelevuutta ja kannattavuutta.

Tukitoimien ohella Nokian, Rovion ja Supercellin kaltaiset menestystarinat ovat rohkaisseet nuoria tekijöitä luottamaan omiin kykyihinsä, mahdollisuuksiinsa ja ammattitaitoonsa. Ilmassa onkin varovaista toiveikkuutta markkinoita murjovan taloudellisen taantuman ja epävarmuuden merkeistä huolimatta.

Suomen on vaikea säilyttää kilpailukykyään korkeista työvoimakustannuksista johtuen perinteisissä valmistustehtävissä ja maamme onkin profiloitunut etenkin suunnittelun ja innovaation saralla. Suomalainen laatu ja osaaminen tunnetaan maailmanlaajuisesti, joten tietotaitomme herättää kiinnostusta useilla eri sektoreilla.

Kansainvälistymisen mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet

Kansainvälisyys on tullut osaksi suomalaista arkipäivää koko maassamme. Monikulttuurisuus näkyy ja kuuluu pihoilla, päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Kansainvälisyys tuo mukanaan lukuisia mahdollisuuksia ja uudenlaista yhteisöllisyyttä, vaikka siihen liittyy luonnollisesti myös omat haasteensa.

Ulkomaisen työvoiman innostusta Suomeen muuttoa kohtaan latistaa ajatus vaikeasta kielestämme, mutta toisaalta suomalaiset ovat tunnettuja hyvästä, Euroopan kärkikuusikkoon mahtuvasta englannin osaamisestaan. Ongelmaksi muodostuu usein se, että vaikka työyhteisössä käytettäisiinkin yleisesti englantia, mainitaan suomen kielen taito monen työpaikkailmoituksen perusedellytyksissä.

Kielen ohella toinen maahamme kielteisessä mielessä usein liitetty seikka on ilmasto. Suomen sääolosuhteita pidetään raadollisina, eikä huomioon oteta esimerkiksi sitä, että sisätiloissa vallitsee miellyttävä lämpötila ulkona riehuvasta tuulesta ja tuiverruksesta huolimatta.

Yhä useampi suomalaisopiskelija asuu nykyisin ulkomailla vähintään muutaman kuukauden mittaisen vaihto-opiskelu- tai työharjoittelujakson ajan. Ulkomaanjakso, joka oli vielä muutama vuosikymmen sitten melko harvinaista herkkua, on muuttunut lukemattomilla opiskelualoilla lähes pakolliseksi vaiheeksi.

Vaikkei opiskelupaikkaa olisi syystä tai toisesta irronnut, on hinku ulkomaille kuitenkin kova, joten moni lähtee maailmalle välivuoden viettoon. Perinteisten Work and travel -, au pair – ja vapaaehtoispestien lisäksi tarjolla on nykyisin runsain mitoin asiakaspalvelutehtäviä, jotka mahdollistavat ulkomaankokemuksen kartuttamisen ilman erityisosaamista.

Kansainvälistä kokemusta ja kiinnostavia bisnesideoita

Ulkomailla työskentely tehtävissä, jotka eivät edellytä erityistä pohjakoulutusta tai osaamista, alkoi yleistyä voimakkaasti 2000-luvun alkupuolella. Moni oli suunnannut au pairiksi jo vuosikymmeniä aiemmin, mutta myöhemmin erilaiset Work and Travel -ohjelmat herättivät laajaa kiinnostusta.

Työmahdollisuuksia poiki myös sen ansiosta, että useat puhelimitse ja tietokoneella suoritettavat asiakaspalvelutehtävät siirrettiin Suomesta halvemmista työvoimakustannuksista tunnettuihin maailmankolkkiin. Se, että esimerkiksi nettimatkatoimiston asiakaspalvelija vastasi puhelintiedusteluun Intiassa, arkipäiväistyi nopeasti.

Sittemmin tehtävien kirjo on monipuolistunut entisestään, eikä tarjolla ole enää ainoastaan myyntiin tai tekniseen tukeen liittyviä töitä. Tästä iso kiitos kuuluu nettikasinobisnekselle, joka tarjoaa asiakaspalvelutehtävien lisäksi monipuolisia asiantuntijatason työmahdollisuuksia.

Aurinkoinen Malta houkuttelee nuorta työvoimaa

Nettikasinoala, joka työllistää Välimerellä sijaitsevalla Maltalla satoja, etupäässä nuorehkoja suomalaisia, on suorittanut maassamme ahkerasti rekrytointikampanjoita etenkin viimeisen viiden vuoden aikana.

Pitkä ja synkkä syystalvi lienee otollisinta aikaa uusien työntekijöiden kalasteluun, sillä pimeyden keskellä loskassa tarpoessa tai autoa lumikasasta näpit jäässä penkoessa maisemanvaihdos saattaa kuulostaa varsin houkuttelevalta ajatukselta.

Maltalla sijaitsevissa pelialan yhtiöissä työskentelee tällä hetkellä yli 12 000 henkilöä.Näistä muutama sata on suomalaisia. Moni aloittaa nettikasinoalan työtehtävät asiakaspalvelusta, jonka edellytyksenä on palvelualttiin ja asiakaslähtöisen lähestymistavan ohella suomen ja englannin kielen taito. Ruotsin kieli on ehdoton plussa, joten työpaikka on lähes taattu, mikäli kaikilla edellä mainituilla kielillä kykenee laadukkaaseen ja sujuvaan kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun.

Pelisivustot ovat haluttuja työpaikkoja, sillä nuori ja innovatiivinen työyhteisö tarjoaa jäsenilleen hulppeita etuja, kuten liikuntapalveluita, ateriaedun, yksityisen terveysvakuutuksen ja roppakaupalla pirskeitä. Pelifirmojen palkat on paikalliseen palkkatasoon suhteutettuna jopa korkeita, joten kuukausittain tilille ilmestyvillä euroilla tulee mukavasti toimeen. Monet asiakaspalvelutyöntekijät asuvat kimppakämpissä, sillä asuntomarkkinoiden hinnat ovat pompanneet parin viime vuoden aikana pilviin etenkin Maltan suosituimmilla alueilla.

Muutoksen tuulia

Harva muuttaa Maltalle pysyvästi, mutta pienellä saarella työskentely tuo mukanaan unohtumattomia kokemuksia, laajentaa maailmankuvaa ja tarjoaa oivallisen tilaisuuden kielitaidon kohentamiseen. Kansainvälisessä, eri alojen osaajista koostuvassa yrityksessä työskentely tuo ansioluetteloon oivallisen lisän, josta on taatusti hyötyä tulevaisuutta ajatellen.

Leijonanosa pelialan yrityksistä on Ninja Casinon tapaan ruotsalaistaustaisia, mutta suomalaiset toimijat ovat lisääntyneet viime vuosien aikana huomattavasti. Verotusteknisistä ja lainsäädännöllisistä syistä Malta on vakiinnuttanut paikkansa peliyhtiöille otollisena rekisteröintivaltiona.

Ruotsissa heti vuoden alusta voimaan astuneen, pelimonopolin purkavan lakiuudistuksen myötä vuosi 2019 tulee olemaan alan kannalta mullistava. Jää nähtäväksi, seuraako Suomi tässä asiassa länsinaapurinsa jalanjälkiä.
Ruotsin lakimuutoksesta huolimatta kasinoala porskuttaa Maltalla tyytyväisenä eteenpäin, vaikka markkinoilla on näkyvissä suuntauksia, jotka saattavat vaikuttaa toimintaan pitkällä tähtäimellä.

Varsinkin Viro ja Romania nähdään tällä hetkellä tulevaisuutta ajatellen kiinnostavina kohteina, joihin perustetaan tulevina vuosina suurella todennäköisyydellä etenkin asiakaspalvelu- ja tuotantokeskuksia.