Nuoret valtion kannalta työllistäjiä jatkossa – niinpä valtio satsaa tähän

Nuoria kannustetaan yrittäjiksi monilla eri tavoin. TE-keskuksilta on mahdollisuus saada starttirahaa. Usein tämä merkitsee sitä, että nuori saa tavallaan työttömyysturvaa tietyn ajan ja saa silti pyörittää yritystoimintaa. Usein starttirahan edellytyksenä on jonkinlainen kurssi ellei nuori sitten ole aikaisemmin oppinut yritystoiminnasta.

Alkuvaiheen yritystoiminnan jälkeen nuoret yrittäjät voivat hakea rahoitusta kehittääkseen yritystään. Erityisen kiinnostunut valtio on yritysten kansainvälistämisestä. Monesti pienehkön yrityksen kasvu pysähtyy, koska pienellä sektorilla toimivalta yrittäjältä loppuu markkinat Suomessa.

Valtion instituutioiden kautta on mahdollista saada tukea yrityksen kansainvälistämiseen. Nuori yrittäjä voi lähteä vaikkapa yhteisille messuosastoille ulkomaisille messuille. Tämä madaltaa kynnystä laajentua ulkomaille, koska valtio jakaa kansainvälistymisen ensi askeleihin liittyviä panostuksia.

Nuoren saattaa kannattaa perustaa yhtiö jopa pelkästään omaa työtään myydäkseen. Monilla aloilla on mahdollista myydä työpanostaan. Sen sijaan, että menee töihin johonkin vuokrafirmaan, oman firman kautta laskuttaminen saattaa jättää enemmän rahaa itselle. Valtion kannalta jopa osa-aikaisesti itseään myyvä nuori voi saada riittävän toimeentulon. Mikäli hän saa vakkapa usealta firmalta töitä, niin tulot voi nousta suuriksikin.

Valtio tukee nuoria yrittäjiä myös tarjoamalla nuoria työkokeiluun tai tarjoamalla edullisemmalla hinnalla tukityöllistettyjä firmaan töihin. Tässä on ehtona, että toiminta on kannattavaa ja että yritys on maksanut veronsa ja hoitanut muutkin velvoitteensa. Tukityöllistetty työntekijä voi joissain kunnissa tulla halvaksikin. Riippuen taustalla olevasta työttömyyden kestosta valtion maksama osuus voi olla 30%-50%. Joissain kunnissa yritys voi saada jopa kokonaan työttömänä palkatun palkan valtiolta.

Nuorten yrittäjien kannustamisella toivotaan sitä, että näistä nuorista tulisi aikanaan jopa työllistäjiä maahamme. Yrittäjyyden kautta nuori voi saada itselleen vapautta palkkatyöstä. Siinä aukeaa myös mahdollisuus tienata paremmin rahaa. Toki yrittämisessä on omat riskinsä.

Nuoret osaavat usein uusia netin ympärille liittyviä aloja. Osa tekee juttuja nettiin tai kehittää ohjelmistoja ja vastaavaa. Nämä ovat aloja, joista voi aueta isojakin siivuja. Kun saa ensin itselleen uusia asiakkaita voi alkaa tarvita työvoimaa ja sitten palkata näitä firmaansa. Siinä saa sitten välitettyä toisten työtä ja yritys saa siitä oman osuutensa. Valtiolla on siis toiveena se, että nuoret ottaisivat vastuuta ja alkaisivat yrittäjiksi. Tästä syystä nuoria yrittäjiä tuetaan erityisesti.