Julkinen rahoitus startup-yrityksille on syytä hyödyntää

Startup-yritykset ovat Suomen valtion erityisen tuen kohteena. Tämän päivän maailmassa ei voi enää ajatella, että yritetään jatkojalostaa vaikkapa puunjalostusteollisuuutta. Sellainen oli valtion teollistamispolitiikkana kymmeniä vuosia sitten. Maamme lepäsi kahdella pilarilla. Meillä oli puu- ja toisaalta metallijalka. Metalliteollisuutta edustivat laivanrakennusteollisuus ja koneenrakennusteollisuus. Tänä päivänä perinteiset teollisuusyritykset ovat siirtäneet tuotantoaan lähelle vientimarkkinoita ja samalla hyödyntämään paikallista halvempaa työvoimaa.

Nokia elektroniikkateollisuuden kärkenä

Nokia oli kärkenä 1980-luvulla, kun maahamme haluttiin luoda elektroniikkateollisuutta. Valtio ja maamme sen aikaiset tärkeimmät pankit – SYP ja KOP – olivat tukemassa valtion ohella Nokian nousua. Tänä päivänä valtio ei enää keskity suuren teollisuudenalan luomiseen. Sen sijaan valtiota kiinnostaa kasvuyritysten tukeminen.

Keskeisiä julkisia rahoituskanavia

Julkinen taho on mukana startupien rahoitustoiminnassa. Sillä on eri kanavia, joiden kautta se tekee tätä. Nuo kanavat ovat usein päällekkäisiäkin. Valtakunnallisten toimijoiden lisäksi maasta löytyy myös alueellisia toimijoita. Nämä eri laitokset jakavat rahaa erilaisissa vaiheissa olevien yritysten toimintaan. Tästä syystä on tärkeää tietää mihin vaiheeseen yrityksen kasvussa kulloinkin hakee rahoitusta. Tämän perusteella voi tehokkaammin hakea rahoitusta oikealta instituutiolta julkiselta sektorilta. Hautomovaiheessa oleviin yrityksiin on mahdollista saada käynnistysvaiheen, tai kansainvälistymisen varalle rahoitusta ELY-keskuksilta.

Entinen Finnvera venture capital on nykyisin Tekes, joka keskittyy teknologisten innovaatioiden rahoittamiseen. Sieltä voi hakea pääomasijoituksia, vaihtovelkakirjalainoja sekä tuotekehitysavustuksia ja -lainoja. Lisäksi sieltä jaetaan nuorille innovatiivisille startup-kasvuyrityksille rahoitusta. Sitra puolestaan tekee sijoituksia yrityksiin, joissa on kehityspotentiaalia. Teollisuussijoitus keskittyy tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Kaikki valtion toiminta ei ole yksinomaan valtion vetämää toimintaa. Esimerkiksi Vigo toimii yhdessä yksityisten rahoittajien kanssa. Heidän rahoituksensa kohteena ovat nuoret ja erityisen innovatiiviset yritykset. Taustalla toimii Tekes.

Forum Virium puolestaan keskittyy pelkästään helsinkiläisiin yrityksiin. Sen tuella on tarkoitus tarjota vauhtia yrityksen kasvulle ja kansainvälistymiselle. Se jakaa osittaisia tukia erikseen määriteltyihin hankkeisiin.

Startup-yrityksille julkisen rahoituksen hyödyntäminen on usein hyvä vaihtoehto. Erityisesti aivan alkuvaiheissa ja kansainvälistymisen yhteydessä se on järkeenkäypä vaihtoehto. Mikäli heti alkuun ottaa jonkun yhtiökumppaniksi pelkästään sijoitusmielessä mukaan lähtevän, voi joutua antamaan suuria osuuksia heti alkuun ja kärsiä sitten, jos tulee menestystä.